KraamSupport

Agenda


 • 15 januari 2018
  18 april in Utrecht: Congres Vaders in de 21e eeuw Het Congres Vaders in de 21e eeuw wil een beeld geven van vaderschap anno 2018. Welke rol spelen vaders tegenwoordig in het leven van hun kind? Welke uitdagingen komen zij daarbij tegen en waar moeten professionals rekening mee houden? Wat weten we eigenlijk vanuit wetenschap en praktijk over bijvoorbeeld de rol van vaders bij hechting, in de zwangerschap en bij borstvoeding? En wat is de relatie tussen vaderschap en psychopathologie? Meer informatie: vakbladvroeg.nl.
 • 15 januari 2018
  17 april in Amersfoort: PNS-congres over recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de pre- en neonatale screeningen Tijdens dit congres wordt ingegaan op de ontwikkeling van baby's en de invloed van en interactie met de omgeving. Je wordt op de hoogte gebracht van (nieuwe) inzichten rondom het thema baby’s. Er is een plenair programma met lezingen over: de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s, de invloed van stress op de baby, de vroege ouder-kind relaties en kwaliteit van interacties, en de kwaliteit van de Nederlandse babyopvang.  Naast het plenaire gedeelte zijn er twee deelsessierondes en kun je kiezen uit tien verschillende deelsessies met een breed aanbod van verschillende onderwerpen. Meer info: babycongres.nl.
 • 23 december 2017
  29 maart in Utrecht: Congres ‘Overgewicht, eetbuien, emotie-eten en obesitas bij kinderen’ Ruim 13 procent van de kinderen is te zwaar waardoor zij een verhoogde kans hebben op gezondheidsproblemen. Vroegtijdige diagnostiek van overgewicht en obesitas bij kinderen is van groot belang! Herken de signalen en bied de juiste ondersteuning. Onder leiding van deskundige sprekers komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: oorzaken, gevolgen en onderliggende problematiek van overgewicht en obesitas bij kinderen; honger en verzadiging, hoe werkt het?; relatie tussen emoties en eet- en gewichtsproblemen; psychologische mechanismen die abnormaal eetgedrag in stand houden; ketenaanpak - van basismodel naar landelijk model voor multidisciplinaire aanpak en zorgplan op maat; hoe ga ik in gesprek met het kind en de ouders en hoe motiveer ik tot een gezondere leefstijl? Meer informatie: medilex.nl
 • 28 oktober 2017
  21 februari in Utrecht: Congres ‘Vroegsignalering en Vroeghulp 2018’ Vroeg erbij zijn is belangrijk om de gevolgen van problemen bij de ontwikkeling van een jong kind tijdig in te dammen. Tijdens dit congres krijgen deelnemers concrete handvatten om alert te reageren op de hulpvraag van ouders en kind. Drie sprekers belichten plenair vanuit verschillende invalshoeken de laatste stand van zaken. De middag bestaat uit zes praktische deelsessies om uit te kiezen, zoals ‘trauma bij zeer jonge kinderen’ en ‘taalontwikkelingsstoornissen op jonge leeftijd’. Meer informatie: congresburo.com
 • 28 oktober 2017
  29 januari 2017: Symposium ‘Zorg rond de pasgeborene’ Een symposium voor alle zorgprofessionals werkzaam met pasgeborenen met als thema ‘Bij het begin beginnen – de opvang van de neonaat’. De organisatoren (afdeling Neonatologie en Verloskunde van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en de Couveuseafdeling van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen): 'Dit is het moment waar alles om draait, waar alles begint: de zorg, de samenwerking met verschillende disciplines en met de ouders. We hebben gekozen voor best practices, nieuwe ontwikkelingen, maar schuwen ook niet de discussie rondom onderwerpen als de gentle sectio, huid-op-huid na de geboorte en het geboorteplan. Natuurlijk hebben we mooie verhalen en leerzame thema’s. Allemaal met een andere kijk op dat cruciale moment van de geboorte. Konden we maar eens kijken met de ogen van de pasgeborene!’ Meer informatie: zorgronddepasgeborene.nl
 • 28 oktober 2017
  19 januari in Utrecht: Congres ‘(R)evolutie in de geboortezorg, technologische, ethische en maatschappelijke vragen in de geboortezorg Op het tweejaarlijkse congres van Kennispoort Verloskunde delen drie keynote-sprekers hun technologische, ethische en maatschappelijke perspectieven op de (r)evolutie in de Nederlandse geboortezorg. Daarnaast zijn er twee ronden met parallelsessies over onderzoek in de Nederlandse geboortezorg. Nieuw deze editie is het ‘(R)evolutie debat’ waarbij verschillende zorgverleners en zorgaanbieders met elkaar – en met de deelnemers in de zaal – het debat aangaan. Meer informatie: kennispoort-verloskunde.nl