KraamSupport

Agenda


 • 28 oktober 2017
  21 februari in Utrecht: Congres ‘Vroegsignalering en Vroeghulp 2018’ Vroeg erbij zijn is belangrijk om de gevolgen van problemen bij de ontwikkeling van een jong kind tijdig in te dammen. Tijdens dit congres krijgen deelnemers concrete handvatten om alert te reageren op de hulpvraag van ouders en kind. Drie sprekers belichten plenair vanuit verschillende invalshoeken de laatste stand van zaken. De middag bestaat uit zes praktische deelsessies om uit te kiezen, zoals ‘trauma bij zeer jonge kinderen’ en ‘taalontwikkelingsstoornissen op jonge leeftijd’. Meer informatie: congresburo.com
 • 28 oktober 2017
  29 januari 2017: Symposium ‘Zorg rond de pasgeborene’ Een symposium voor alle zorgprofessionals werkzaam met pasgeborenen met als thema ‘Bij het begin beginnen – de opvang van de neonaat’. De organisatoren (afdeling Neonatologie en Verloskunde van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en de Couveuseafdeling van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen): 'Dit is het moment waar alles om draait, waar alles begint: de zorg, de samenwerking met verschillende disciplines en met de ouders. We hebben gekozen voor best practices, nieuwe ontwikkelingen, maar schuwen ook niet de discussie rondom onderwerpen als de gentle sectio, huid-op-huid na de geboorte en het geboorteplan. Natuurlijk hebben we mooie verhalen en leerzame thema’s. Allemaal met een andere kijk op dat cruciale moment van de geboorte. Konden we maar eens kijken met de ogen van de pasgeborene!’ Meer informatie: zorgronddepasgeborene.nl
 • 28 oktober 2017
  19 januari in Utrecht: Congres ‘(R)evolutie in de geboortezorg, technologische, ethische en maatschappelijke vragen in de geboortezorg Op het tweejaarlijkse congres van Kennispoort Verloskunde delen drie keynote-sprekers hun technologische, ethische en maatschappelijke perspectieven op de (r)evolutie in de Nederlandse geboortezorg. Daarnaast zijn er twee ronden met parallelsessies over onderzoek in de Nederlandse geboortezorg. Nieuw deze editie is het ‘(R)evolutie debat’ waarbij verschillende zorgverleners en zorgaanbieders met elkaar – en met de deelnemers in de zaal – het debat aangaan. Meer informatie: kennispoort-verloskunde.nl
 • 18 oktober 2017
  28 november in Rotterdam: Congres ‘Grootstedelijke perinatale gezondheid 4’ Door goede zorg voor kwetsbare zwangeren en haar gezin kunnen we gezondheidsverschillen al bij de geboorte terugdringen. Daar zijn zorg op maat en samenwerking tussen zorgverleners en gemeenten voor nodig. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactieve discussiesessies met experts uit de (geboorte)zorg, sociaal domein en gemeenten krijgen de bezoekers van dit congres handvatten aangereikt om op een effectieve wijze gebruik te maken van elkaars expertise zodat te kwetsbare zwangeren en gezinnen de juiste zorg en aandacht krijgen. Accreditatie is aangevraagd bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Meer informatie en aanmelden: scem.nl
 • 18 oktober 2017
  20 tot en met 26 november: Week tegen Kindermishandeling Het thema van dit jaar is ‘Verbind voor het kind: een sterke samenwerking van professionals leidt tot een sterke aanpak van kindermishandeling’. In de Week tegen Kindermishandeling kunnen organisaties door het hele land allerlei activiteiten binnen het thema kindermishandeling en seksueel misbruik organiseren. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen en bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen. Meer informatie: weektegenkindermishandeling.nl
 • 6 september 2017
  22 november in Enkhuizen: Lezing over mishandeling en misbruik van baby’s en jonge kinderen Het is moeilijk te geloven dat kleine kinderen en baby’s slachtoffer worden van seksueel misbruik en mishandeling. Toch gebeurt het vaker dan we denken. Niet alleen thuis of bij familie en kennissen, maar ook bij sportverenigingen of in de kinderopvang. Deze lezing wordt verzorgd door Aafke Scharloo, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Zij vertelt over het waarom, de gevolgen, de rode vlaggen en de mogelijkheden binnen de hulpverlening om gezinnen eerder en beter bij te staan. Aansluitend op de lezing is er een diner om met elkaar informeel van gedachten te wisselen. De ontvangst is vanaf 15.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer info: vakbladvroeg.nl
 • 6 september 2017
  15 november in Utrecht: Congres ‘Vroegsignalering bij baby’s’ Tijdens dit congres staan de zorgaspecten rond het begeleiden van zowel matig als zeer prematuur geboren kinderen centraal. Bij een te vroeg geboren kind kunnen allerlei ernstige en minder ernstige lichamelijke en cognitieve beperkingen voorkomen. Wat zijn aandachtspunten? Wat doet dat met ouders en de gehechtheidsrelatie? Hebben professionals voldoende kennis en handvatten om hiermee om te gaan? Op deze en andere vragen gaan experts uit wetenschap en praktijk in tijdens de derde editie van het Congres ‘Vroegsignalering bij baby’s’. In de middag is er keuze uit interactieve workshops. Meer informatie: congresburo.com
 • 23 augustus 2017
  8 november in Laren: NBvK-bijeenkomst werken als zzp-er in de kraam Een unieke training waarin je basiskennis en informatie krijgt over alle mogelijkheden om als zzp'er in de kraamzorg te werken. De training is bestemd voor kraamverzorgenden die zich oriënteren op het werken als zzp'er of net zijn begonnen als zzp'er. Meer informatie/aanmelding: siska@nbvk.nl