13 weken echo voor alle zwangere vrouwen

De 13 weken echo moet toegankelijk worden voor alle zwangeren. Hiervoor hoeven ze geen eigen bijdrage te betalen. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de Verkenning 13 weken echo.

Onderzoek

Het RIVM  concludeert in de verkenning dat het haalbaar is om eind 2020 de 13 weken echo in onderzoekssetting in te voeren, als de voorbereiding zonder vertraging verloopt. Het RIVM heeft de verkenning uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS uitgevoerd om te kijken wat er nodig is om een landelijk wetenschappelijk onderzoek te starten naar het invoeren van een echo rond de 13e week van de zwangerschap.

Er zijn volgens het instituut nog wel veel inspanningen nodig voor het onderzoek kan starten. Zo zal gestart worden met het vaststellen van de onderzoeksvragen en onderzoeksopzet, de kwaliteitsstandaard en de informatiehuishouding. Verder moet gewerkt worden aan de kwaliteitsborging van de 13 weken echo, aan opleiding en deskundigheidsbevordering, monitoring en evaluatie en communicatie en voorlichting.

Hersenafwijkingen

Eerder adviseerde de Gezondheidsraad ook al voor de invoering van deze echo. Omdat de abortusgrens bij 24 weken ligt, is er bij de 20-wekenecho weinig tijd meer om te beslissen over een abortus. Met een extra vroege echo kunnen bijvoorbeeld ernstige hersenafwijkingen en skeletafwijkingen worden gedetecteerd, aldus de Gezondheidsraad.

bron: Skipr

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen