Brandbrief voor minister Bruno Bruins

Geachte minister,

Ik ben werkzaam in de kraamzorg. Dit beroep staat zwaar onder druk, en dat geldt helaas voor veel beroepen in de zorg. Onderzoek wijst uit dat de kraamverzorgende er het slechtst vanaf komt qua salaris, arbeidsvoorwaarden en wachtvergoedingen. Van de tien- à elfduizend kraamverzorgenden die nodig zijn, zijn er nog rond de achtduizend over. Voor onze wachtdagen krijgen we helemaal geen vergoeding. Als we tijdens onze werkweek in de avond/nacht een bevalling hebben, moeten we de volgende dag gewoon weer aan het werk. Wij investeren gemiddeld veertig uur per maand onbetaalde tijd aan wachtdagen, reistijd, het invullen van uren, overdrachten schrijven en kritische observaties invullen. Tijdens een babyboom worden we gedwongen langer te werken dan verantwoord is: meerdere gezinnen per dag en dan ook nog in de avond/nacht een bevalling of opstart doen. Collega’s vertrekken zodra ze zelf een kind krijgen omdat het niet meer te combineren is. Door het lage salaris, de slechte vergoedingen en de stijgende kosten krijgen wij het financieel niet meer rond. Hierdoor gaan steeds meer kraamverzorgende het bedrijfsleven in.

Wij werken in een angstcultuur. Zeer weinig kraamverzorgende doen hun mond open. Er gaan kraambureau’s failliet door de hoge kosten en de lage vergoedingen. Teams worden opgeheven doordat het personeel massaal ontslag heeft genomen en elders werkt. De vergoedingen zijn ontoereikend om nieuw personeel op te leiden, onze gemiddelde leeftijd is nu 44,4 jaar. Wij vinden dat de uurvergoeding van de NZA met tien euro per uur verhoogd moet worden. Wij zijn ervan overtuigd dat de zorgkosten de pan uit rijzen zodra wij met onze kennis niet meer werken in gezinnen, net nu er de afgelopen jaren zoveel is geïnvesteerd in onze kennis. Wij weten dat meerdere organisaties de inschrijvingen van zwangeren hebben stopgezet zodat in elk geval de ingeschreven zwangeren de zorg krijgen waar ze recht op hebben en om bij ons de stress te verlagen, maar dit lukt lang niet altijd.

Het is nu 2 voor 12. Wij zijn een uitstervend vak. Je zou denken dat schaarste duur maakt, maar dat gaat voor dit beroep niet op. Vraag eens rond in uw eigen omgeving hoe men de kraamzorg heeft ervaren en hoeveel men eraan heeft gehad. Wij horen heel vaak dat we een grote toegevoegde waarde zijn in de ontdekkingsreis van gezinnen.

Onze reddingsboei ligt bij de NZA en bij Bo Geboortezorg. Het is mijns inziens uw taak om deze organisaties op hun verantwoordelijkheid te wijzen en ervoor te zorgen dat onze werkgevers ons een fatsoenlijk en eerlijk salaris kunnen betalen. Er moeten betere arbeidsvoorwaarden komen waarbij de risico’s door beide partijen worden gedragen, en niet zoals nu alleen door de kraamverzorgende. Mijn directeur is met vervroegd pensioen gegaan. Dat gun ik hem, maar ik gun het mijzelf en mijn collega’s ook. Met de huidige werkstress zal het gros van de kraamverzorgenden de eindstreep echter niet halen.

Astrid van Schaick, woordvoerster van Kraamzorg in actie

Deze brief is door Kraamzorg in actie verstuurd naar de minister. Dit is een geredigeerde versie.

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

3 reacties op “Brandbrief voor minister Bruno Bruins


 1. Saskia schreef:

  Ik sluit mij graag aan bij de schrijfster van de brandbrief. Nog even en ook ik trek het niet meer om en wachten te doen en zorg te verlenen in de gezinnen. Die soms ook niet weten waar ze de mantelzorg vandaan moeten halen.
  Ik hoop dat minister Bruins gaat luisteren!

 2. Henny schreef:

  Het is een topbrief , heel herkenbaar voor iedereen in de kraamzorg

 3. Richard schreef:

  En wat is er tot nu toe gebeurt?

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen