‘Het is belangrijk om te onderzoeken of bij een baby sprake is van trauma’

Kinderen kunnen al op babyleeftijd klachten ontwikkelen na het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Binnen de zorg aan het jonge kind is dit gegeven helaas nog niet genoeg bekend, aldus psycholoog Marianne Went. ‘Het tijdig signaleren van een mogelijke relatie tussen de klachten en een ingrijpende ervaring verdient meer aandacht zodat een passende behandeling kan worden ingezet.’

In de afgelopen jaren is er binnen de jeugdzorg veel geschreven en gesproken over trauma. Klachten en klinische symptomen die eerder vooral werden toegeschreven aan factoren in de aanleg of opvoedproblemen, worden ook bij jonge kinderen meer en meer gelieerd aan traumatiserende ervaringen. Terecht vindt Marianne Went, klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut: ‘Bij heel jonge baby’s gaan de klachten waarmee ouders zich melden meestal over problemen met slapen, eten en huilen. In de praktijk worden deze baby’s vaak huilbaby’s genoemd. We bekijken dit in eerste instantie vanuit een combinatie van medisch en opvoedkundig perspectief. Maar meer en meer wordt duidelijk hoe belangrijk het is om tevens te onderzoeken in hoeverre er sprake kan zijn van traumatische ervaringen. Je kan daarbij denken aan een ingrijpende gebeurtenis tijdens de zwangerschap, geboorte en eerste levensfase. Vaak gaat dat om medische ingrepen die op dat moment noodzakelijk zijn. Mijn pleidooi is dus ook nadrukkelijk geen aanklacht tegen medische collega’s.’

EMDR
Hebben ouders en behandelaar de hypothese dat de klachten van een baby gerelateerd zijn aan onverwerkte traumatische ervaringen, dan kan EMDR worden ingezet. Wel gaat het dan om maatwerk, benadrukt Marianne. ‘Als ik het in dit verband heb over EMDR dan bedoel ik een ouder-kindtherapie waarin een aangepast EMDR-protocol is ingebed. De klinische ervaring leert dat je met EMDR juist ook de emotionele en fysieke herinneringsbestanden bewerkt. Er komt weer ruimte voor het oppakken van de normale ontwikkeling.’ Op 13 maart vindt in Eindhoven de eerste lustrumeditie van het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp plaats. Went gaat dan in een deelsessie onder meer in op de indicatiestelling, de werkzame factoren en de rol van ouders bij de EMDR-behandeling, en licht aan de hand van casuïstiek op video een en ander toe. (bron: vakbladvroeg.nl)

 

(foto: shutterstock)

 

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen