Inventarisatie depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders

Jaarlijks krijgen 20.000 vrouwen, die zwanger zijn of pas bevallen, een depressie. Ben je zorgprofessional in de geboortezorgketen? Dan willen we graag jouw ervaring horen op het gebied van depressiepreventie van aanstaande en pas bevallen moeders. Ook als die ervaring beperkt is.

De enquête is onderdeel van het project ‘Depressiepreventie bij aanstaande- en pas bevallen moeders’ en heeft als doel om inzicht te krijgen in de huidige ervaring van professionals op het gebied van depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Op basis van de uitkomsten kunnen we gericht werken aan verbetering.

Deze enquête is bedoeld voor JGZ professionals (bij GGD’en en thuiszorgorganisaties), verloskundigen, kraamverzorgenden, POH-GGZ en huisartsen.

Vul de enquête in

Invullen duurt ongeveer een kwartier en kan tot en met 3 juni 2019.

Meerjarenprogramma depressiepreventie

Aanleiding voor deze enquête is de ambitie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het aantal mensen met een depressieve stoornis fors te laten afnemen. Om dat te bereiken is het ministerie een publiekscampagne en een meerjarenprogramma Depressiepreventie gestart. Het meerjarenprogramma heeft zes kwetsbare doelgroepen gedefinieerd waarvan de doelgroep aanstaande- en pas bevallen moeders er één is. GGD GHOR Nederland is door het Ministerie van VWS gevraagd om onder andere deze inventarisatie voor de doelgroep aanstaande- en pas bevallen moeders uit te zetten.

Reactie op “Inventarisatie depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders


  1. Wim van den Berge schreef:

    geweldig dat hier meer aandacht voor komt. Het is voor moeders heel moeilijk om aan te geven dat ze niet de hele dag blij zijn, want dat is wat de omgeving toch verwacht: je hebt een kind, dat is toch prachtig? Zeker als er in het verleden moeilijke ervaringen zijn geweest, zoals (seksueel) geweld, is het moeilijk om deze zorgen te bespreken. Een goede houding van hulpverleners, verloskundigen, artsen, verpleegkundigen, kan heel veel betekenen. Goed dat hier onderzoek naar wordt gedaan!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen