Meldcode huiselijk geweld: dit verandert er in 2019

Vanaf 1 januari 2019 geldt de herziene Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze omschrijft onder andere wanneer je verplicht ben vermoedens van geweld te melden.

Als zorgverlener ben je verplicht de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te volgen als je vermoedens hebt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling in een gezin. Het gaat dan om fysiek geweld, maar ook geestelijk, seksueel of financieel geweld en bedreiging. Daar valt bijvoorbeeld ook verwaarlozing door een overbelaste mantelzorger onder, of financiële uitbuiting.

Aangescherpte code
Vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe, aangescherpte meldcode. Een van de belangrijkste veranderingen is dat er een afwegingskader is opgenomen. Dit kader dient als hulpmiddel om te bepalen of je een melding moet doen bij Veilig Thuis. Het afwegingskader is opgenomen in stap 4 van de meldcode. Stap 1 t/m 3 zijn: signalen in kaart brengen, overleggen met deskundige collega of met Veilig Thuis, en een gesprek aangaan met de cliënt. In stap 4 weeg je alle informatie af, en in stap 5 beslis je of melden noodzakelijk is.

Acute onveiligheid
Anders dan voorheen ben je vanaf 2019 verplicht om in bepaalde gevallen je vermoedens te melden. Dat gaat om vermoedens van acute of structurele onveiligheid. Bij acute onveiligheid kun je bijvoorbeeld denken aan opzettelijke verwonding, wapengebruik, of een cliënt die aangeeft dader of slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Bij structurele onveiligheid gaat het bijvoorbeeld om verwaarlozing, onverantwoorde ouderlijke zorg door verslaving of psychiatrische problemen of een kind dat een mantelzorgrol heeft.

Onduidelijke vermoedens
Wanneer in stap 5 van de Meldcode blijkt dat je niet zeker weet of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, moet je dit alsnog melden bij Veilig Thuis. Voorheen was het zo dat je bij onduidelijke vermoedens terugging naar stap 1 van de Meldcode, om meer informatie te verzamelen. Door ook onduidelijke vermoedens te melden bij Veilig Thuis, komen mogelijke slachtoffers eerder in beeld. Veilig Thuis kan jouw onduidelijke vermoedens combineren met eventuele signalen van andere professionals zoals de huisarts of leerkrachten.

‘Op de radar’
In 2019 gaat ook veranderen hoe de regionale afdelingen van Veilig Thuis samenwerken. De gegevens van de regionale kantoren zullen aan elkaar gekoppeld worden. Dit moet ervoor zorgen dat een gezin met (potentiële) problemen ‘op de radar’ blijft, ook als het gezin of gezinsleden verhuizen. (bron: nursing.nl)

 

(foto: shutterstock)

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen