Overgewicht in eerste levensjaar voorkomen

Steeds meer kinderen hebben al op jonge leeftijd overgewicht. Kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg dit voorkomen? Het Maastricht UMC deed onderzoek hiernaar.

Problemen
Overgewicht op jonge leeftijd kan tot veel problemen leiden. Zware kinderen kunnen gepest worden op school en zitten vaak niet lekker in hun vel. Ook verhoogt overwicht op jonge leeftijd de kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 en hart- en vaataandoeningen op latere leeftijd. Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg overgewicht bij jonge kinderen voorkomen? Eveliene Dera-de Bie deed voor Maastricht UMC onderzoek naar deze vraag.

Training
Zij ontwikkelde een training voor JGZ-artsen en verpleegkundigen  om hen te leren het risico op overgewicht in het eerste levensjaar te signaleren en dit met de ouders te bespreken. Ook onderzocht zij het effect van de training. Het bleek dat getrainde professionals signalen van het risico op overgewicht eerder oppikten dan collega’s die de training niet hadden gevolgd.
Helaas had de training geen meetbaar effect in de zin van minder overgewicht op jonge leeftijd. Mogelijk was de onderzoeksperiode daarvoor te kort. Een andere mogelijkheid is dat ouders de adviezen van de getrainde jeugdartsen en verpleegkundigen niet opvolgen. In de praktijk blijkt het uitermate lastig om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Marjolein Wolf

Hoofdredacteur Kraamsupportonline

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen