UMCG start met muziektherapie voor te vroeg geboren baby’s

De afdeling Neonatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start met muziektherapie op de Intensive Care voor zieke pasgeboren baby’s. Doel is om na te gaan wat hiervan het effect is op de zeer kwetsbare pasgeborenen en of de therapie bijdraagt aan het verminderen van hun stress.

Stress kan levenslang grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van zeer kwetsbare pasgeborenen. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat muziektherapie toepast bij neonatologie. Het UMCG werkt hierin samen met de opleiding en het lectoraat voor muziektherapie van ArtEZ, de hogeschool voor de kunsten Arnhem, Enschede en Zwolle.

Kwetsbare groep
Jaarlijks zijn er ruim 500 pasgeboren kinderen op de intensive care van de neonatologie. Dit is een zeer kwetsbare groep patiënten, vaak ernstig ziek, veel te vroeg geboren, met een geboortegewicht rond 500 tot 1000 gram. Soms hebben zij ernstige complicaties door bijvoorbeeld zuurstofgebrek of infecties. Belangrijke organen zoals de hersenen zijn nog onrijp en kunnen door stress en pijn beschadigd raken. Dit heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling. Ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen ontwikkelt zich minder goed wat betreft motoriek, gedrag en verstandelijk functioneren.​

Stabiliseren
Muziektherapie is een nieuwe ontwikkeling die gunstige effecten laat zien bij de behandeling van bijvoorbeeld dementie en verschillende psychiatrische aandoeningen. Er zijn aanwijzingen dat live muziektherapie gunstig is voor zieke pasgeborenen. Het UMCG wil het in samenspraak met de ouders op verschillende manieren aanbieden. Het kan via een slaginstrument waarbij met ritme de hartslag en ademhaling van de baby gevolgd worden om deze te stabiliseren, wat minder stress geeft. Ook kan het met een ‘ocean-bord’, waarbij geluiden zoals het kind die in de baarmoeder hoort, worden nagebootst. Ook kan de muziektherapie bestaan uit het zingen van slaapliedjes begeleid met gitaar.

Direct aanpassen
Het doel is om door de live-muziektherapie stress en pijn bij deze kwetsbare en allerkleinste patiënten te verminderen. De muziektherapeut kan de vorm en inhoud van de therapie direct aanpassen op basis van de reacties van het kind op dat moment. Het actief betrekken van de ouders bij de therapie, vermindert mogelijk ook stress.

Effect op kind, ouders en behandelteam
In de komende 2 jaar wil het UMCG nagaan welke kinderen het meest baat hebben bij muziektherapie en of er effecten op korte termijn zijn wat betreft stresssignalen en neurologische ontwikkeling. Ook wordt bezien of er gunstige effecten zijn bij de ouders. Ten slotte wordt gekeken naar het effect op het verpleegkundig en medisch team. Waar nodig en mogelijk worden de inhoud en vorm van de therapie aangepast, om de meest effectieve vorm voor de zorg te vinden. (bron: umcg.nl)

 

(foto: shutterstock)

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen