‘Vroege aanpak psychosociale problemen essentieel’

JGZ-professionals constateren bij een kwart van de kinderen op enig moment psychosociale problemen. ‘Natuurlijk zijn dat vooral lichte zaken en verdwijnt de problematiek meestal vanzelf. Maar het laat wel zien hoe belangrijk het is dat we ermee bezig zijn’, aldus Menno Reijneveld, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het UMC Groningen.

De JGZ is volgens Reijneveld bij het aanpakken van de psychosociale problemen van groot belang: ‘De professionals helpen het probleem op te lossen of hanteerbaar te maken. Dat draagt bij aan het welzijn van het kind én de ouders. Op die manier ondersteun je het maatschappelijk functioneren van een kind.’ Uit onderzoek blijkt volgens Reijneveld dat kinderen met psychosociale problemen die niet goed of op tijd behandeld worden, daar lang last van houden. ‘Ze behalen later moeilijker een diploma, en vinden lastiger een goede baan. Zij worden lager betaald, hebben minder aantrekkelijk werk, zijn somberder. Zulke problemen werken zó lang door, het bepaalt hun verdere levensloop; dat maakt het belang van een goede aanpak wel zichtbaar.’

Flinke stappen
Een goede aanpak is wat Reijneveld betreft: er op tijd bij zijn en ook aandacht besteden aan lichte problemen. De JGZ heeft daarin volgens hem de afgelopen jaren flinke stappen gezet. ‘Professionals in de JGZ weten steeds beter wat zij kunnen doen. Zij hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt, bijvoorbeeld dankzij projecten die de vaardigheden van professionals hebben versterkt. Ook gebruiken zij meer onderbouwde instrumenten, waaronder korte vragenlijsten om psychosociale problemen te herkennen.’

Herziene richtlijn
Een belangrijke ontwikkeling vindt Reijneveld de in 2016 herziene richtlijn ‘Vroegsignalering van psychosociale problemen’. Deze richtlijn uit 2008 was aan vervanging toe. Reijneveld: ‘In de nieuwe richtlijn zie je een enorme toename van het aantal instrumenten en van de mogelijkheden tot lichte interventies. Hier zat de JGZ echt op te wachten. Het helpt niet alleen bij het opsporen van problemen, bij een geconstateerd probleem geeft de richtlijn ook uitsluitsel over de beste manier van handelen.’

De vraag
Een grote uitdaging voor de JGZ is nu het bepalen van een goede positie in het nieuwe jeugdhulpveld, zo meent Reijneveld: ‘De nieuwe Jeugdwet van 2015 legt het accent op preventie en vroegtijdige signalering. Voor de JGZ is de vraag welke plek zij inneemt. Is dat in een jeugdteam of wijkteam? Of is dat primair op scholen? Hoe kun je de deskundigheid van de JGZ beter positioneren in het veld? Kan de JGZ bij zware of meervoudige problemen ook een rol spelen als casemanager? En welke rol neemt de JGZ bij ouderondersteuning? Dat is in veel regio’s nog niet helder.’
(bron: publicaties.zonmw.nl)

 

(foto: shutterstock)

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen