Vrouwen waarderen kraamzorg met 8.8

In de Nederlandse DELIVER studie is onder meer gekeken naar de ervaringen van vrouwen met kraamzorg. Onderzocht is in welke mate er van kraamzorg gebruik wordt gemaakt en welke factoren samenhangen met hoe vrouwen de zorg door de kraamverzorgenden beoordelen.

In de vragenlijst zes weken post partum is gevraagd de ontvangen kraamzorg te beoordelen met een cijfer van 1 tot 10. De cijfers 8 tot 10 werden geclassificeerd als een goede beoordeling, de cijfers 1 tot 7 als een minder goede beoordeling. De gemiddelde beoordeling van de ontvangen kraamzorg was een 8.8. Iets meer dan 95 procent van de respondenten heeft kraamzorg ontvangen. Van de 3170 vrouwen in de analyse beoordeelden 14 procent (444 vrouwen) de ontvangen kraamzorg als minder goed.

Minder goed

Na analyse bleek dat vrouwen vaker de zorg als minder goed beoordeelden wanneer ze een leeftijd hadden tussen de 25 en 35, al eerder een kind hadden gekregen, een hogere opleiding hadden, het minimum van 24 uur zorg ontvingen, naar hun eigen mening te veel of juist te weinig zorg ontvingen, en/of zorg kregen van twee of meer kraamverzorgenden. Vrouwen gaven vaker een goede beoordeling als zij kozen voor kraamzorg omdat zij graag informatie en advies wilden van een kraamverzorgende.

Meer op maat

De onderzoekers concluderen dat de kraamzorg goed beoordeeld wordt door de meeste vrouwen, maar dat er wel variatie bestaat in de mate van tevredenheid. De kraamzorg zou wellicht nog verbeterd kunnen worden door de urentoekenning meer op maat te maken en het aantal cliënten dat meer dan één kraamverzorgende ziet te beperken. (bron: kennispoort verloskunde)

 

(foto: shutterstock)

 

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen