Bijna 100% pasgeboren kinderen krijgen gehoorscreening

In 2018 is bij 164.559 kinderen de neonatale gehoorscreening afgenomen. Dat is 99,6% van alle kinderen en bij 99,4% gebeurde dat voor de 28e dag na de geboorte. Bij 146 kinderen was aan beide oren gehoorverlies, met minimaal 40 dB aan het best horende oor. Bij 85 kinderen was er gehoorverlies aan één oor. De kans dat een kind na verwijzing naar een audiologisch centrum ook echt gehoorverlies heeft is hoog: 42%.

Drietrapsscreening
De neonatale gehoorscreening bestaat uit een drietrapsscreening. In de eerste twee ronden wordt de OAEmethode gebruikt en in de derde ronde de AABR-methode. Als na drie ronden nog steeds geen voldoende gehoor kan worden aangetoond aan één of beide oren volgt verwijzing naar een audiologisch centrum (AC).

Diagnose
Van de doorverwezen kinderen heeft 86% binnen drie maanden na de geboorte een diagnose. Het doel is dat 95% van de kinderen dan een diagnose heeft. Dat komt onder andere doordat één derde van de kinderen later dan gewenst bij een AC (Audiologisch Centrum) komt. Dit is belangrijk omdat het starten van een behandeling vóór de leeftijd van zes maanden goed is voor de taal- en spraakontwikkeling van het kind. Dit is een agendapunt op de audiologendag eind januari.

De neonatale gehoorscreening (NGS) is een landelijk bevolkingsonderzoek dat iedere pasgeborene in Nederland krijgt aangeboden. Doel van de NGS is om kinderen met een permanent gehoorverlies van minimaal 40 decibel (dB) aan één of beide oren tijdig op te sporen, zodat bij de kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart kan worden met een passende interventie.

De neonatale gehoorscreening wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en gefinancierd door de gemeenten. De landelijke regie over het programma wordt uitgevoerd door het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB).

Werkwijze monitoring
De gegevens uit het screenings- en diagnostisch traject zijn afkomstig uit het neonatale gehoorscreeningsinformatiesysteem (NIS). Met behulp van een rapportagetool heeft de NSDSK de aantallen kinderen per indicator van de screening en diagnostiek, landelijk, per JGZ-organisatie en per audiologisch centrum, aangeleverd. TNO vergelijkt de aangeleverde totalen met voorgaande jaren en interpreteert de uitkomsten.

Download
Download de Monitor 2018 Neonatal gehoorscreening door de Jeugdgezondheidszorg (pdf)

bron: Captise.nl

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen