BLOG: Ondernemingsraad

Dit is de weblog van Corina Joosten (1964), kraamverzorgende bij Kraamzorg De Waarden, regio Duin- en Bollenstreek.

Sinds 1 februari ben ik toegetreden tot de OR van Kraamzorg De Waarden. Ik was al een tijd CPO’er, oftewel Contact Persoon voor de Ondernemingsraad. Eigenlijk ben je een soort doorgeefluik van de OR naar de achterban toe. Van de OR krijg ik voor een werkoverleg een vraag of een stelling toegestuurd. Het is de bedoeling dat ik die doorspeel naar de achterban.

Jammer genoeg reageerde niet iedereen, maar er was steevast een groepje die het wel deed. Er zijn collega’s die niet zo handig zijn met de computer, maar er zijn er ook die denken dat er niets mee wordt gedaan, of die bang zijn dat het verkeerd uitpakt als ze eerlijk antwoord geven. Toen ik een keer uitgebreider uitlegde dat het geven van een antwoord op de stelling of vraag je juist kan helpen om beter te functioneren, kwam er meer respons. Het doel is juist om knelpunten die je tijdens je werk of privé tegenkomt te elimineren, zodat jij als kraamverzorgende en het bedrijf beter met elkaar kunnen samenwerken.

Kraamzorg De Waarden is een grote organisatie met veel medewerkers en om dat allemaal goed te laten functioneren zijn dit soort vragen of stellingen heel belangrijk. Nu schrijf ik niet om een wit voetje te halen bij mijn werkgever. Nee, als ik dat zou willen dan zou ik wel iets anders bedenken.

Ik geef een voorbeeld van zo’n vraag. Er was een wijziging gekomen van de cliëntenevaluaties van schriftelijk naar digitaal. Na een periode van hiermee werken werd daar een vraag over gesteld: wat is je ervaring met de cliëntevaluaties die je nu per mail van je teammanager krijgt teruggekoppeld? Wat is bijvoorbeeld een verbetering ten opzichte van de oude evaluaties? Een van de antwoorden die ik daarop kreeg: ‘Ik vind de cliëntevaluaties per mail ideaal. Het is overzichtelijk en je hebt zelf ook altijd een exemplaar. Het enige nadeel vind ik dat je ook de evaluaties krijgt als je alleen een opvang/opstart hebt gedaan.’

De antwoorden stuur ik op naar de OR. Deze worden samen met de antwoorden van de andere teams besproken en teruggekoppeld naar de werkgever met een advies of een vraag hoe zij dit willen gaan behandelen.

Maar nu heb ik dus ook echt zitting genomen in de OR. Ik wilde iets meer doen in de organisatie en deed vorig jaar al mee met de verkiezing. De gehele OR zou veranderen, alle personeelsleden van Kraamzorg De Waarden mochten een nieuwe OR samenstellen.

Ook onze nieuwe collega’s van Omring mochten hieraan meedoen. Helaas viel ik net buiten de boot. Ik stond echter wel bovenaan en zodra er een vacature kwam zou ik als eerste gevraagd worden. Toen de mogelijkheid zich voordeed heb ik ‘ja’ gezegd. Natuurlijk is er bij alle collega’s gecheckt of zij het er mee eens waren. Nou, en nu zit ik dan in de OR.

Ik heb nu drie vergaderingen achter de rug waarvan één een gehele dag, want naast de OR heb je ook nog overleg met de bestuurder. Erg intensief maar wel mooi hoe het allemaal werkt. Nu zie ik daadwerkelijk wat een OR kan doen voor de medewerkers en dat ze ook echt met alle opmerkingen aan de gang gaan. Elke brief die binnenkomt wordt behandeld, elke verandering in de organisatie daar ben je bij. Wat daar besproken wordt blijft daar ook. Ik mag natuurlijk niet, net zoals het werkt in de gezinnen, gegevens zomaar openbaar maken. Ook cursussen/trainingen volgen hoort hierbij want het is niet zo dat je zonder een goede begeleiding even een OR kan gaan doen. Je kan niet zomaar wat in het wilde weg iets gaan roepen.

Het is een hele uitdaging en best vermoeiend want het vergt veel luisterwerk. Ik ben een doener en denker tegelijk. Dat is soms handig maar soms ook moeilijk. Probeer je mond maar eens te houden en niet voor je beurt te willen praten. Ik vind het erg leerzaam en heb er veel plezier in.

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen