Coronavirus

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Het RIVM voert de regie over het landelijke beleid met betrekking tot COVID-19. Kraamverzorgenden en verloskundigen kunnen de laatste informatie, zowel voor professionals als patiënten, vinden bij RIVM of voor specifieke situaties, zoals de situatie in Brabant, de informatie volgen via hun lokale GGD en het crisisteam van eigen regionale netwerk. Hierover kunt u het beste met uw KSV/VSV contact houden met de ROAZ in uw regio.

Continuïteitsplan

Voor de kraamzorg is een continuïteitsplan gemaakt. U vindt dit plan hier terug en kunt u voor uw organisatie gebruik van maken. Op deze manier hanteren we als kraamzorg één lijn. In dit plan leest u onder andere de volgende belangrijke punten:

  1. Bij een (vermeende) COVID-19 besmetting van de kraamvrouw of een gezinslid wordt enkel zorg verleend met de juiste beschermingsmiddelen! Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd en ook kraamverzorgenden hebben de maatschappelijke verplichting om niet besmet te raken en zo andere burgers in gevaar te brengen.
  2. Vanzelfsprekend vragen regionale ontwikkelingen ook een regionale aanpak. Daarom roepen we u op om binnen uw VSV één kraamzorg-crisiscoördinator aan te wijzen die namens alle kraamzorgorganisaties in de regio in het VSV afstemt met de crisiscoördinator van de verloskundigen. Het is van belang dat zij snel kan schakelen naar de verloskundige-collega en dat zij aanspreekpunt is voor de kraamzorgorganisaties. Bo zal contact zoeken met de bij haar bekende contactpersonen van de KSV’s.

Hygiëne

Het is onverminderd belangrijk om de juiste hygiënemaatregelen te nemen!

 

Q&A

Protocol RCOG

De Royal College of Obstetricians & Gynaecologists heeft een protocol opgesteld n.a.v. het COVID-19 virus. Geboortezorgpartijen zijn met elkaar in overleg over een vertaalslag naar Nederland. Omdat 1 landelijk beleid moeilijk is vast te stellen neemt u over de situatie in uw regio altijd contact op met de lokale GGD. Vanuit het ziekenhuis wordt niemand naar huis gestuurd  met Coronabesmetting zónder dat daarover overleg plaats vindt met de GGD. De GGD heeft zo de gelegenheid om te bezien of het specifieke geval in thuisquarantaine kan. Dit kan bijvoorbeeld niet voor een kraamvrouw wanneer de kraamzorg daar niet naar toe kan omdat de juiste beschermingsmiddelen niet voor handen zijn. Indien zorgverleners naar cliënten thuis moeten en zorg verleend moet worden aan vrouwen die ziek zijn, een verdenking van het virus hebben en/of huisgenoten hebben die ziek zijn dan volgt u de instructies van de GGD.

De door de NVOG onwikkelde ‘Flowchart COVID-19’ kan van hulp zijn om richting te geven aan beleid hoe om te gaan met zwangeren die verdacht worden van SARS-CoV-2 of een bewezen besmetting hebben.
In aanvulling van deze landelijke flowchart heeft de KNOV 2 flowcharts ontwikkeld:

Dossier NHG

Contact met GGD, handelen bij mogelijk besmette patiënten, klinische beoordeling en meer praktische informatie staat in het dossier Coronavirus van de NHG.

 

RIVM voor zorgprofessionals

Het RIVM heeft het advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis aangepast. Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra- en intramurale zorg, waaronder ook de kraamzorg

 

KCKZ

Het KCKZ kraamzorg heeft informatie voor de kraamverzorgenden op haar site staan, klik hier.

 

Handige sites en links

 

Beschermingsmiddelen

Deze maand heeft nu tweemaal spoedoverleg plaatsgevonden bij het ministerie van VWS om met alle betrokken veldpartijen, ook met leveranciers, te komen tot een landelijke richtlijn om de tekorten van medische hulpmiddelen zo goed als mogelijk te regisseren. GGD GHOR Nederland inventariseert momenteel wat de behoefte in uw regio is. Via het Ministerie van VWS is aangegeven dat ook de Geboortezorg hierbij betrokken moet worden.
De distributie van beschermingsmateriaal blijft via de ROAZ lopen, dus regionaal. Voor kraamverzorgenden en verloskundigen is het van belang om daar te melden wat nodig is voor uw organisatie. Als een kraamverzorgende en verloskundige te maken krijgen met een door Corona besmette zwangere/pas bevallen vrouw dan krijgen zij voorrang om beschermend materiaal te krijgen bij een ROAZ.
Inmiddels zijn alle ROAZ’en en de GGDGHOR’s benaderd om de kraamzorgorganisaties, eventueel via het VSV, te betrekken bij de inventarisatie én de verdeling van de juiste beschermingsmiddelen. Daarnaast is ook bij het ministerie van VWS opnieuw het verzoek neergelegd de kraamzorg mee te nemen hierin.

 

Bron: Bo Geboortezorg

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen