Doemscenario kraamzorg lijkt realistisch

Deze week is de kraamzorgsector geconfronteerd met een situatie waar Bo Geboortezorg al langer voor gewaarschuwd heeft. Op de valreep is voorkomen dat kraamverzorgenden van de grootste kraamzorgorganisatie het zonder salaris moeten stellen en dat kraamvrouwen en hun pasgeboren baby’s geen kraamzorg krijgen. 

Al geruime tijd probeert Bo Geboortezorg de nijpende financiële situatie van de kraamzorgsector op het netvlies te krijgen bij de partijen die bij machte zijn het tij op tijd te keren.

Oorzaak van deze nijpende financiële situatie zijn de te lage tarieven die gelden en geboden worden voor kraamzorg Tot nu toe hebben zowel VWS, ZN en de individuele verzekeraars geen aanleiding gezien om met de aangereikte oplossingen het voortbestaan van de sector zeker te stellen.

 Afgelopen week werd eens en temeer duidelijk dat de noodklok die Bo Geboortezorg in het voorjaar van 2019 liet horen geheel op zijn plaats is. De grootste kraamzorgorganisatie bleek niet in staat om aan haar financiële verplichtingen richting haar medewerkers te voldoen. Allerminst is zeker of de eenmalige oplossing die door verzekeraars is geboden in dit geval een groter drama voorkomt.

Ook is nog niet zeker of de uitkomst van het lopende kostenonderzoek van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) een dekkende oplossing zal bieden. Alleen wanneer het tarief substantieel verhoogd wordt en zorgverzekeraars bereid zijn een dekkende tariefsverhoging over te nemen, zal dit, op zijn vroegst in 2021, een positief effect sorteren.

Bo heeft zoals gezegd zowel bij VWS als bij ZN en individuele zorgverzekeraars aangedrongen op maatregelen die ervoor zorgen dat kraamzorgorganisaties in 2020 niet verder in financieel noodweer belanden en de periode tot 2021 kunnen overbruggen. Helaas wordt de sector met de door haar aangedragen oplossingen door deze partijen van het kastje naar de muur gestuurd. Het ziet er niet naar uit dat hier voor 2020 concrete afspraken over gemaakt worden.

Ondertussen wordt van kraamzorgorganisaties wel verlangd dat zij blijven staan voor continuïteit en kwaliteit van kraamzorg voor de client en garant staan voor goed werkgeverschap. Ook van kraamverzorgenden wort verwacht dat zij zich dagelijks inzetten om kraamvrouwen en pasgeborenen de best mogelijke zorg te geven. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het meer dan ooit van belang om deze kraamverzorgenden te behouden voor de sector en om tegelijkertijd voldoende nieuwe kraamverzorgenden op te leiden. Evident is dat dit op zeer gespannen voet staat met de financiële situatie van kraamzorgorganisaties.

 In december 2019 heeft Bo de Tweede Kamerleden middels een factsheet opgeroepen om de sector kraamzorg te steunen en vragen te stellen aan Minister Bruins over de financiële situatie. Verschillende partijen hebben vragen gesteld aan de Minister, waarbij de Minister heeft aangeven zich hard te maken voor passende tarieven in de kraamzorg 2020. Medio februari zal de Minister zich opnieuw moeten verantwoorden in de Tweede Kamer hierover. Bo Geboortezorg hoopt op een doorbraak, maar heeft hier een hard hoofd in. Ziet de Minister de ernst van de zaak en kiest hij er nu wel voor om daadwerkelijk te zorgen voor de broodnodige doorbraak? Wordt het tij gekeerd?

Bo Geboortezorg is blij dat voor de betreffende kraamverzorgenden en cliënten deze maand erger is voorkomen. Echter gaten dichten en korte termijn oplossingen zijn in de regel slechte heelmeesters. Dit verdient de sector niet en Bo Geboortezorg slaat graag, samen met haar leden, de handen ineen om de sector financieel gezond te maken en de werkgelegenheid te behouden. Echter dit kan alleen wanneer de stakeholders in deze ook hun rol en verantwoordelijkheid pakken. Zij roepen dan ook op om opnieuw in gesprek te gaan om nu tot daadwerkelijke oplossingen te komen voor de sector.

Reactie op “Doemscenario kraamzorg lijkt realistisch


  1. Ans schreef:

    Zeker blijven wij ons verantwoordelijk voelen en werken hard. Staken doen we niet. Kan dat dan beloond worden? Er gaan meer mensen weg dan erbij. Gezinnen krijgen niet altijd de nodige uren. Dat geld blijft in de zakken van de verzekeraars,lijkt mij.

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen