Meer opvoedhulp voor ouders om stress bij kinderen te verminderen

Jeugdartsen uit twaalf Europese landen gaan ouders meer ondersteunen om stress in de jonge levensjaren zoveel mogelijk te verminderen. Met name voor consultatiebureaus en gemeenten zien zij een rol weggelegd om jonge, kwetsbare ouders te ondersteunen. De jeugdgezondheidszorg wil snel de stress, waar steeds meer 0- tot 24-jarigen mee kampen, terugdringen. Door een verdrag te tekenen, hopen ze dat er snel actie komt. ,,In Nederland gebeurt al best veel, maar het kan nog stukken beter”, stelt Henrique Sachse, jeugdarts en tevens voorzitter van de Europese vereniging van Jeugdgezondheidszorg.

In kwetsbare gezinnen, waar bijvoorbeeld sprake is van armoede of huiselijk geweld, hebben kinderen al vroeg last van langdurige stress. Maar ook in gezinnen die een druk bestaan leiden, kunnen de jongste gezinsleden daar last van hebben.

Jeugdartsen willen meer aandacht voor stress bij kinderen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die al jong veel stress ervaren later ook vatbaar zijn voor stressgerelateerde klachten zoals burn-out, depressie en hart- en vaatziekten. Vooral in de eerste duizend dagen (vanaf de zwangerschap gerekend) en in de adolescentie (13 tot 24 jaar) zijn kinderen vatbaar voor stress.

Jeugdartsen en -verpleegkundigen gaan ouders meer ondersteunen bij de opvoeding. Zij spelen een cruciale rol bij het welbevinden van de kinderen. ,,Ouders die zelf veel stress hebben, staan minder open voor hun kinderen. Als het goed met ouders gaat, gaat het ook beter met de kinderen”, stelt Sachse.

Bij consultatiebureaus moet meer ruimte komen om over het leven van de ouders te praten. Sachse: ,,Als ze een kind met hele vieze kleren binnen zien komen, vinden ze het moeilijk daarover te beginnen. Terwijl een ouder dan de kans krijgt om uit te leggen wat er thuis aan de hand is. Dan kunnen we ze helpen, zonder belerend te zijn.” Er kunnen extra gesprekken over het ouderschap volgen of een huisbezoek. Veel jeugdartsen en -verpleegkundigen vinden het lastig hun zorgen over een kind te uiten. Daarom komen er meer trainingen.

Volgens de jeugdartsen kunnen ook gemeenten bijdragen om de groeiende stress bij kinderen terug te dringen. In sommige gemeenten krijgen ouders al extra ondersteuning. Tijdens de zwangerschap zijn er bijvoorbeeld huisbezoeken en ook in de eerste jaren na de geboorte kunnen ouders opvoedhulp inschakelen. Maar zulke hulpprogramma’s zijn er nog niet overal. De jeugdartsen willen dat meer gemeenten jonge, kwetsbare ouders ondersteunen.

bron: ad.nl

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen