Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangepast

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangepast. Nu beslis je als professional in stap 5 of je meldt of zelf hulp biedt of organiseert. Straks neem je in stap 5 twee beslissingen: is melden noodzakelijk én welke hulp kan ik zelf bieden of organiseren?

In welke situaties een melding noodzakelijk is en of hulpverlening tot de mogelijkheden behoort wordt per beroepsgroep beschreven in een afwegingskader. Dit kader wordt aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toegevoegd. Het gaat om beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie. De beroepsgroepen hebben de ruimte om een afwegingskader in te vullen op een manier die aansluit bij de dagelijkse praktijk waarin zij werken. Dit zal leiden tot verschillen in afwegingskaders.

Alleen zelf inschatten

Huiselijk geweld en kindermishandeling ontstaan niet van de een op de andere dag: het begint vaak met een incident en ontwikkelt zich veelal tot langdurig en soms ernstig geweld. De meldcode wordt aangepast omdat professionals nu alleen bij Veilig Thuis melden als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. Hierdoor worden signalen soms gemist en is er weinig of geen uitwisseling met professionals vanuit andere werkvelden. In de aangescherpte meldcode worden ernstige gevallen van geweld altijd gemeld bij Veilig Thuis.

Onvoldoende in beeld

Veel professionals zien slechts een deel van de problematische gezinssituatie: omdat ze kort bij een gezin betrokken zijn, omdat ze slechts één gezinslid kennen of omdat ze over te weinig achtergrondinformatie beschikken. Bovendien hebben veel professionals onvoldoende in beeld of een onveilige situatie na hun bemoeienis verbetert en hebben ze vaak niet de mogelijkheden om te signaleren of het geweld daadwerkelijk is gestopt. Daarom is het van belang signalen of vermoedens van ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling ook altijd te melden bij Veilig Thuis. Zodat Veilig Thuis signalen over een langere periode van tijd en vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen.

Lees verder op augeo.nl

 

(foto: shutterstock)

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen