Niet meer dan twee wettelijke ouders voor kind

Kinderen mogen niet meer dan twee wettelijke ouders hebben. Voor stiefouders, pleegouders of ‘meerouders’ komt er een vorm van deelgezag, waardoor ze bijvoorbeeld officieel recht hebben op informatie van school.

Met deze en andere voorstellen wil het kabinet het familie- en afstammingsrecht moderniseren. Er zijn steeds meer gezinsvormen en lang niet ieder kind wordt verwekt door de traditionele mama en papa. Medisch gezien zijn er ook steeds meer mogelijkheden. Minister Van Engelshoven (onderwijs, D66): “Hiermee komen we tegemoet aan de belangen van kinderen en de behoeften van ouders. Ik vind het belangrijk dat het voor iedereen mogelijk is om samen een gezin te vormen.”

Minister Dekker (rechtsbescherming, VVD) zei na afloop van de ministerraad vrijdag dat de maatregelen “sommigen niet ver genoeg gaan, anderen misschien te ver. Bij de maatregelen die er nu liggen, staat het belang van het kind voorop.” Het kind krijgt bovendien meer recht op kennis over zijn ontstaansgeschiedenis. Draagmoeder, eicel en/of zaaddonor komen in een centraal register.

Het kabinet ging niet over een nacht ijs. Binnen de coalitie stonden VVD en D66 lijnrecht tegenover ChristenUnie en CDA, al wilde de ChristenUnie het kabinet er niet op laten vallen. De partij is ‘ronduit kritisch’ op de draagmoederregeling, omdat volgens Kamerlid Nico Drost “de wens van de ouders doorslaggevender wordt en het belang van het kind ondergeschikt lijkt”. D66 wil juist nog verder gaan: “Alle meer­ouders moeten uiteindelijk wettelijk erkende ouders worden. Hoe complex ook, we moeten wel voortgang blijven maken”, aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Ook belangenorganisaties als het COC zijn teleurgesteld over het uitblijven van meerouderschap. In de Tweede Kamer is een politieke meerderheid, maar wetgeving wordt pas tegen de zomer van 2020 verwacht.

Tegen advies in

Met de invoering van deelgezag legt het kabinet een advies naast zich neer van de staatscommissie ‘Herijking Ouderschap’ uit 2016, die pleitte voor uitbreiding naar maximaal vier wettelijke ouders. Maar voor het kabinet was dat een brug te ver. Bijna geen enkel land staat meer dan twee wettelijke ouders toe, wat dan tot problemen zou leiden, schrijven Dekker en Van Engelshoven in hun brief aan de Tweede Kamer.

Het advies voor een wettelijke regeling voor draagmoederschap van deze staatscommissie is wel overgenomen. Een buitenlandse draagmoeder blijft wel mogelijk, maar kinderkoop wordt strafbaar, ook als dat over de grens plaatsvindt. Ten minste een van de wensouders of de draagmoeder moet Nederlands zijn en het is wenselijk dat een van de wensouders een genetische band heeft met het kind, mits dit medisch mogelijk is.

Bron: Trouw

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen