Nieuwe cao Kraamzorg een feit

In december 2016 zag het allereerste onderhandelingsakkoord voor de cao Kraamzorg het levenslicht. Een deel van de leden van de verschillende betrokken vakbonden (FNV, CNV, FBZ en NU’91) ging niet akkoord, waarna opnieuw is onderhandeld. De cao Kraamzorg is nu definitief.

Afgesproken is dat de afbouw van de kilometervergoeding in acht jaar tijd naar € 0,19 per kilometer uit het akkoord wordt gehaald. ‘De compensatie voor de verlaging van de kilometervergoeding, door meer reistijd als werktijd te beschouwen, bleek niet helder uit het akkoord’, zegt Wim van der Hoorn, cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn ‘Het heeft even geduurd, maar dat is nu opgelost en wij zijn er eindelijk naar volle tevredenheid uitgekomen.’

Intact

De ‘vereenvoudigde’ reiskostenregeling blijft gehandhaafd. Dit betekent € 0,11 per kilometer voor woon-werk kilometers. De eerste tien kilometer van huis naar cliënten wordt vergoed met € 0,15 per kilometer. De huidige € 0,27 per kilometer voor reistijd tussen cliënten gaat met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar met 1 eurocent naar beneden. ‘Verder wordt er niets aangepast. Het onderhandelaarsakkoord blijft zo helemaal intact,’ aldus Van der Hoorn. ‘De FNV gaat de leden informeren over de nieuwe afspraken. Het cao-akkoord met deze nieuwe afspraken geeft de werknemers de waardering die zij verdienen.’

Hoop extra werk

Ook brancheorganisatie Bo Geboortezorg is blij met de cao, maar vindt het jammer dat het komen tot een akkoord zo lang heeft geduurd. ‘De werkgevers in de kraamzorg moeten de wijzigingen naar aanleiding van het akkoord per januari 2017 doorvoeren. Dit levert een hoop extra werk en administratie op.’ Mariette van Driel, directeur van Bo: ‘Bo Geboortezorg is zich blijven inzetten om alsnog tot een cao te komen. Gezien de omvang en eigenheid van de branche verdient deze sector en haar medewerkers een eigen cao met een daarbij passende loonontwikkeling.’

Zonder draagvlak

Beroepsvereniging NBvK is een andere mening toegedaan: ‘Wij begrijpen niet dat de vakbonden hier in mee gaan; zonder overleg met hun leden en zonder draagvlak onder de werknemers in de kraamzorg. Deze cao is een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, met grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en voor de kwaliteit en toekomst van de kraamzorg. Het akkoord is zonder overleg met de tienduizend kraamverzorgenden die werkzaam zijn in de sector tot stand gekomen. De werkgevers hebben samen met vier vakbonden, die nog geen 10 procent van de kraamverzorgenden vertegenwoordigen, een slechte cao afgesloten.’

Niet voldoende

Volgens de beroepsvereniging gaan de reiskosten woon-werkverkeer er, ondanks een kleine aanpassing, juist enorm op achteruit. ‘Kraamverzorgenden die in grote werkgebieden werken of bijvoorbeeld elke dag vanuit een randgemeente richting een grote stad moeten om te werken, krijgen beduidend minder kilometervergoeding. Ook is de loonsverhoging die geboden wordt niet voldoende om de prijsstijgingen, reiskosten en andere onkosten te compenseren. Verder zijn er geen duidelijke afspraken over de ORT, de 55plus-regeling en de kosten van (her)registratie en verplichte scholingen. Het is duidelijk dat kraamzorgwerkgevers de cao en werknemersrechten niet erg serieus nemen en deze eerder als bedreiging zien dan als een kans om hun personeel de plek te geven in de geboortezorg die deze hardwerkende groep verdient.’

‘Wild west scenario’s’

Siska de Rijke, algemeen coördinator en woordvoerder van de NBvK: ‘Er is in de sector grote onbekendheid met arbeidsrecht, ook bij werkgevers. Dit maakt van de kraamzorg al jaren een sector waar veel “wild west scenario’s” voorkomen. Personeel is vaak vogelvrij omdat het ontduiken van de cao, intimidatie en een hoge werkdruk aan de orde van de dag zijn. De scherpe concurrentie onder de ruim 130 kraamzorgaanbieders en de grote veranderingen in financiering en organisatie van de geboortezorg maken het er niet beter op. Vakmanschap van kraamverzorgenden wordt zo opgeofferd aan marktwerking.’

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Reactie op “Nieuwe cao Kraamzorg een feit


  1. Laura schreef:

    Gelukkig zijn er ook veel werkgevers in de kraamzorg die heel goed voor hun personeel zorgen. Waarom zo generaliseren?????

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen