Onderhandelaarsakkoord Cao kraamzorg

Kraamverzorgenden krijgen in 2020 3% loonsverhoging, een eenmalige uitkering én een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5%. Bo Geboortezorg en de zorgvakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91 zijn sinds september 2019 met elkaar in gesprek over een nieuwe Cao Kraamzorg. Het is een moeizaam traject geweest waarbij partijen erkennen dat de werknemers in de kraamzorg niet de dupe mogen worden. Daarom is in het onderhandelaarsakkoord besloten in een kortlopende cao uitsluitend afspraken te maken over de inkomensontwikkeling voor 2020.

Cao onderhandelingen kraamzorg

De betrokken partijen zetten zich in voor een goede cao voor de kraamzorgsector en haar medewerkers. Dit zit volgens partijen in goede afspraken over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Ondanks een gezamenlijke visie en een lang onderhandelingstraject moeten partijen concluderen dat zij nu op een aantal punten niet tot overeenstemming kunnen komen. Partijen hebben daarom besloten voor nu een cao af te sluiten met daarin een passende loonontwikkeling. Kraamverzorgenden mogen tenslotte niet de dupe worden van de moeizame gesprekken aan de onderhandelingstafel. Kraamzorg is volgens alle partijen een bijzonder vak waarin professionals met veel passie werken!

Onderhandelaarsakkoord

Er ligt een onderhandelaarsakkoord waarin per 1 juli 2020 een loonsverhoging van 3% is opgenomen, de eindejaarsuitkering van 6,2% naar 7,7% gaat én waarin een eenmalige uitkering wordt gegeven van €150,- bruto. Alle andere voorwaarden in de Cao Kraamzorg veranderen niet. De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De achterbannen van Bo en de vakbonden worden uiterlijk half december geraadpleegd over dit onderhandelaarsakkoord.

Beloning

Partijen zijn blij dat er met deze afspraken rust behouden wordt in de sector. Werknemers in de kraamzorgsector worden op deze manier beloond voor het harde werken van het afgelopen jaar. De kraamzorgsector heeft financieel benarde jaren achter de rug. Bo heeft daarom aangedrongen op een kostenonderzoek van de NZa. Dankzij de lobby van Bo, de inzet van de leden van Bo en de inzet van de vakbonden gaan de kraamzorgtarieven omhoog. Vanzelfsprekend komt een substantieel deel van deze verhoging ten goede aan de arbeidsvoorwaarden in de sector kraamzorg.

bron: Bo Geboortezorg

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen