Onderzoek naar pijn tijdens de bevalling

Veel vrouwen zijn tijdens de zwangerschap bezorgd over de pijn die zij tijdens de bevalling zullen ervaren en hoe ze daarmee zullen omgaan. Een Nederlandse kwalitatieve studie van de Academie Verloskunde onderzocht hoe vrouwen vier tot acht weken na de bevalling terugkeken op hun baringspijn.

De onderzoekers hielden tussen augustus 2009 tot september 2010 semi-gestructureerde individuele interviews met zeventien vrouwen uit vijf verloskundige praktijken verdeeld over Nederland. De vrouwen ontvingen minstens tot aan het begin van de baring zorg van een eerstelijnsverloskundige.

De analyse leidde tot drie thema’s. De vrouwen gaven aan dat controle over de besluitvorming tijdens de bevalling over het omgaan met pijn hen hielp om te gaan met baringspijn. Ook continue zorg van dezelfde verloskundige thuis en in het ziekenhuis hielp hen daarbij. Tenslotte was effectieve voorbereiding op de bevalling van belang in het omgaan met pijn, bijvoorbeeld door contacten met de verloskundige, zwangerschapscursussen en ervaringsverhalen.

Een deel van de vrouwen veranderde tijdens de bevalling van benadering. Sommige vrouwen die ‘natuurlijk’ wilden bevallen kregen tijdens de bevalling toch behoefte aan medicamenteuze pijnbestrijding. Anderen maakten juist de omgekeerde beweging. Sommigen gaven aan dat verloskundigen dienen te weten welke methode van pijnbestrijding de vrouwen nodig hebben tijdens de bevalling en dat zij deze op tijd moeten organiseren.

Volgens de onderzoekers kan het voor verloskundigen moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen vrouwen die continue steun van de verloskundige nodig hebben zonder pijnbestrijding en vrouwen die op een bepaald moment in de zwangerschap echt pijnbestrijding wensen en postpartum ontevreden zullen zijn als hun behoefte niet wordt herkend en vervuld. Daarom bevelen de onderzoekers aan om in de zwangerschap ruim aandacht te besteden aan de verwachtingen en te bespreken dat de bevalling anders kan verlopen dan verwacht.

 

(foto: Shutterstock)

Maartje van der Zedde

Hoofdredacteur KraamSupport

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen