Oorontsteking bij jonge kinderen uitgesteld door vaccin pneumokokken aan baby

Het pneumokokkenvaccin dat pasgeboren baby’s krijgen, stelt oorontstekingen bij jonge kinderen uit. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Sander Fortanier, onderzoeker in het Julius Centrum van het UMC Utrecht. “Oorontsteking is pijnlijk, leidt regelmatig tot een bezoek aan de huisarts en is een belangrijke reden voor antibioticagebruik”, legt hij uit. “Het komt enorm veel voor bij jonge kinderen”. “De pneumokok is een bacterie die ernstige ziekten zoals longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken”. Uit zijn studie blijkt dat de inenting tegen pneumokokken ervoor zorgt dat kinderen later oorontsteking krijgen. De eerste vaccinatie hiertegen krijgen baby’s tussen 6 en 9 weken. Vaccinatie leidt ook tot minder behandeling met antibiotica, en minder ziekenhuisbezoeken.

Vaccin
Om kinderen te beschermen tegen de pneumokokkenbacterie, is er een vaccin tegen deze bacterie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen krijgen de eerste inenting als ze tussen de 6 en 9 weken oud zijn. Bij 4 maanden krijgen ze de tweede vaccinatie en bij 11 maanden de derde. Sander zocht uit of het vaccin ook een rol speelt bij het voorkomen van oorontstekingen bij jonge kinderen.

Uitstel
Uit zijn studie blijkt dat de inenting tegen pneumokokken ervoor zorgt dat kinderen later oorontsteking krijgen. “De vaccinatie leidt niet zo zeer tot minder oorontstekingen, maar wel tot uitstel van de eerste.” Het uitstellen van oorontstekingen is vooral te zien in de eerste drie jaar van het kind. Dat is positief, want met name wanneer een kindje vóór de negende levensmaand oorontsteking krijgt, is er een verhoogd risico om vaker oorontsteking te krijgen. “Dat leidt ook tot meer klachten en ziekenhuisbezoek op peuter- en kleuterleeftijd”, aldus Sander.

Daarnaast is oorontsteking een belangrijke reden voor antibioticagebruik. Volgens Sander kan het vaccin in dat geval ook effectief zijn. “Vaccinatie leidt namelijk tot minder behandeling met antibiotica, en minder ziekenhuisbezoeken.”

Nieuwe analyses
Volgens Sander zijn de bevindingen uit zijn proefschrift de eerste uitgebreide schattingen van het effect van het pneumokokkenvaccin in Nederland. Hij legt uit: “Voordat een nieuw vaccin wordt ingevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma, doet het RIVM altijd een analyse naar het effect van het vaccin. In het verleden is de mogelijke effectiviteit tegen oorontstekingen meegenomen in die analyses, maar het effect lijkt overschat.” Sander licht toe dat zijn bevindingen een goede basis vormen om toekomstige economische analyses op te doen, oude analyses te vernieuwen en daarmee zowel de kosten als de baten van het vaccin beter in kaart te kunnen brengen. Daarnaast adviseert hij om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen voor kinderen die jonger zijn dan 9 maanden, omdat zij het hoogste risico lopen op oorontsteking en vervolgens een verhoogd risico hebben op herhaling van de infectie.

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen