Stijging plotseling en onverwacht overlijden van baby’s in 2019

Er is in 2019 een lichte stijging vastgesteld van het aantal baby’s dat plotseling en onverwacht is overleden in Nederland. In 2019 zijn van de 169.680 levendgeborenen 13 baby’s overleden (ten opzichte van 12 baby’s in 2018 en 10 baby’s in 2017) die gecategoriseerd zijn onder wiegendood/SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) en 31 die onder de bredere definitie SUDI (Sudden Unexpected Death in Infancy) vallen (figuur 1). In het geval van SUDI betekent dat, dat er ten opzichte van 2017 in 2019 10 baby’s meer zijn overleden. Dit zijn 0.08 SIDS gevallen per 1000, en 0.18 SUDI gevallen per 1000 levend geboren baby’s in 2019 (CBS, 2020). (Data over zuigelingensterfte van het CBS worden een jaar later volledig gepubliceerd, vandaar dat dit persbericht gegevens uit 2019 betreft). Het is niet duidelijk of de toename dit jaar een echte stijging betreft ofwel de onvermijdelijke schommeling is die van jaar tot jaar kan optreden.

Er zijn twee relevante definities: wiegendood / SIDS wordt gebruikt als een niet ziek kind plotseling en onverwacht overlijdt zonder duidelijk oorzaak. SUDI staat voor Sudden Unexpected Death in Infancy en hierbij worden alle doodsoorzaakcategorieën van plotseling en onverwacht overlijden van zuigelingen samengenomen.

Nederland erg laag
Internationaal is de Nederlandse incidentie erg laag. De lage incidentie is bereikt door het systematisch informeren van ouders over risico verhogende en beschermende factoren. Het niet op de buik te slapen leggen, is nog steeds een heel belangrijke beschermende factor. Elk kind dat overlijdt is er één teveel. Door goede preventie kan deze zuigelingensterfte voor een groot deel worden voorkomen.

Het is niet duidelijk of de toename dit jaar een echte stijging betreft ofwel de onvermijdelijke schommeling is die van jaar tot jaar kan optreden. Wat wel duidelijk is dat wiegendood de laatste jaren niet verder afneemt. Dit betekent dat er meer en hernieuwde aandacht nodig is voor preventie van wiegendood vanuit verschillende beroepsgroepen: de verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kindergeneeskunde en de kinderverpleegkunde.

Preventieve adviezen
De kans op wiegendood is erg klein als ouders de Veilig Slapen adviezen volgen.
De 4 van Veilig Slapen (www.veiligheid.nl en www.consumentenbond.nl):

Als ik mijn baby in bed leg, dan …
1. … leg ik het op de rug.
2. … leg ik het in een eigen bedje of wieg.
3. … leg ik het in een goed passende babyslaapzak.
4. … leg ik het in een leeg bedje, zonder zachte materialen.
Verder wordt het geven van borstvoeding geadviseerd en kan het consequent geven van een fopspeen bij alle slaapmomenten preventief werken. Bij borstvoeding kan een fopspeen worden gegeven als de borstvoeding goed op gang is. Bij flesvoeding kan meteen na de geboorte gestart worden met een fopspeen.

Roken
Tenslotte beschermt niet roken in de zwangerschap en na de geboorte tegen wiegendood. Iedereen weet dat roken een verslaving is, en daarom is dit een factor die moeilijk te veranderen is. Maar de kans om dit gedrag te veranderen is juist groter in deze nieuwe levensfase: als er een baby op komst is. Dat is een goede reden om te stoppen met roken.

Adviezen aanpassen
Op dit moment vindt opnieuw onderzoek naar wiegendood/SIDS en SUDI plaats, met het doel na te gaan of de preventieve adviezen moeten worden aangepast. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ir. Floortje Kanits van de Wageningen Universiteit met medewerking van de Vereniging Ouders van Wiegendoodkinderen (https://wiegedood.org/nl/Home) en de expertisegroep wiegendood van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

bron: Ouders van Wiegedoodkinderen

Geen reacties

Jij kunt de eerste zijn, plaats een reactie!

Geef een reactieDank je wel ${name},

Je reactie is verzonden.
We zullen deze bekijken en zo snel mogelijk plaatsen.

Naam Reactie
Reactie plaatsen